Chào mừng đến với Blue Genetics

Blue Genetics là chương trình gây giống độc nhất cho loại tôm trắng Thái Bình Dương (còn gọi là tôm thẻ chân trắng) dựa trên kỹ thuật chọn giống tiên tiến nhất thông qua việc sử dụng các phân tử di truyền ADN đã chọn lọc. Trung tâm nhân giống của chúng tôi đặt tại bán đảo Baja California, một bang an toàn sinh học biệt lập ở Mexico.

Chúng tôi cung cấp cho thị trường tôm giống chất lượng cao nhất dưới dạng tôm giống bố mẹ và tôm giống đang trong giai đoạn phát triển thành tôm bố mẹ.