Tôm bố me, tôm post làm bố mẹ và tôm post.

Blue Genetics đang cung cấp tôm bố mẹ trưởng thành, tôm post làm bố mẹ và tôm post cho thị trường.

Tôm bố mẹ trưởng thành có ưu điểm là luôn sẵn sàng cho sản xuất mà không có sự trì hoãn nào, nhưng vấn đề lớn ở đây là chi phí vận chuyển. Tất cả các tôm bố mẹ trưởng thành sẽ được cung cấp từ cơ sở an toàn sinh học đặc biệt của chúng tôi đặt tại bán đảo Baja California Sur ở Mexico. Chúng có giấy chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận kiểm dịch được cấp bới cơ quan có thẩm quyền Mexico để chứng nhận tình trạng sạch bệnh (SPF).

Đối với những thị trường mà cách xa Mexico, chúng tôi muốn khuyên nên vận chuyển tôm post làm bố mẹ đến các trung tâm nhân giống được công nhận của chúng tôi, nơi mà tôm post làm bố mẹ được nhận từ bán đảo Baja California Sur ở Mexico sẽ được nuôi dưỡng thành tôm bố mẹ. Điều này cho phép tiết kiệm chi phí vận chuyển đáng kể và những con giống này đã thích nghi với môi trường địa phương khi đưa vào sản xuất. Thời gian để tôm post trưởng thành thành tôm bố mẹ là khoản 6 tháng. Tất cả tôm bố mẹ trưởng thành hay tôm post làm tôm bố mẹ đều được sản xuất từ cở sở an toàn sinh học cao của chúng tôi tại bán đảo bang Baja California Sur (BSC) ở Mexico. Sự biệt lập của bang BCS với lục địa Mexico là một sự thuận lợi lớn. Thực tế, Ủy ban sức khỏe của bang Baja California Sur (CSABCS) đã và đang làm việc trong những năm gần đây để nhận được sự công nhận về tình trạng tôm sạch bệnh (SPF) bởi các cơ quan quốc gia (SENASICA). Vì mục đích đó, chúng tôi thực hiện các biện pháp an toàn sinh học nghiêm ngặt. Những biện pháp này cùng với những biện pháp khác, việc nhập khẩu tôm sống từ lục địa Mexico bị hạn chế và khử trùng hoàn toàn các xe tải được sử dụng cho việc vận chuyển động vật từ Bang BCS đển lục địa Mexico.

Tại Việt Nam, Blue Genetics Vietnam cung cấp tôm post chất lượng cao cho thị trường địa phương.