Đặc điểm

Điểm mạnh chính của tôm bố mẹ Blue Genetics

 • Tăng trưởng nhanh, thậm chí trong điều kiện nhiệt độmôi trường thấp
  Có khả năng kháng bệnh cao và hoạt động tốt trong điều kiện khắc nghiệt.
 • Tăng trưởng tốt trong môi trường mật độ cao.
 • Dễ dàng để xử lý và chăm sóc.
 • Tôm bố mẹ có hiệu quản sản xuất cao.

Kết quả tôm bố mẹ đạt được đối với Blue Genetics

 • Kích thước của con đực: 32-70 gram
 • Tỷ lệ giao phối: 10% đến 15% mỗi đêm
 • Tuổi thọ của con đực: 6-8 tháng
 • Tuổi thọ của con cái: 4 tháng
 • Kích thước của con cái: 35-70 gram
 • Trứng trên mỗi con cái mỗi lần đẻ: 250.000 đến 300.000 trứng
 • Tỷ lệ trứng khả thi trung bình: 40% đến 50%
 • Mỗi con cái sản xuất: 1 triệu đến 1,5 triệu trứng

Kết quả mong muốn của tôm post Blue Genetics

Tỷ lệ tăng trưởng / Nhiệt độ (100 post / m2)

graph