Kỹ thuật

Blue Genetics là công ty đầu tiên áp dụng có hệ thống sử dụng theo dõi ADN đối với tôm bố mẹ với quy mô công nghiệp. Trong khi các công ty vẫn đang cố gắng để bắt đầu hoạt động theo dõi DNA, hiện nay chúng tôi là công ty duy nhất có khả năng cho ra sản phẩm thương mại. Không còn phải nghi ngờ gì, đây là con đường duy nhất để phát triển trong dài hạn.

Sử dụng sử cải tiến lâu dài và thành công trong việc chọn giống động vật theo gen của Công ty mẹ, Blue Genetics đã phát triển một cơ sở dữ liệu ADN tiên tiến về tôm bố mẹ. Điều này cho phép chúng tôi theo dõi và chọn những con giống tốt nhất cho mục đích sản xuất, và để tạo ra các chủng dòng khác nhau phù hợp cho các điều kiện và/hoặc yêu cầu của từng địa phương khác nhau.

Điều rất quan trọng là sản phẩm của chúng tôi thích nghi điều kiện môi trường của khách hàng, bởi vì chắc chắn rằng điều kiện môi trường sẽ không thích nghi với nhu cầu của chúng tôi.

Trại nuôi tôm thương phẩm thành công trong thế kỷ 21 đòi hỏi việc sử dụng và áp dụng các tiến bộ mới nhất trong di truyền và công nghệ đầu vào cao nhất. Các phương pháp truyền thống không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với tôm có tính thích nghi cao cho việc sản xuất tăng cao.

Chúng tôi có khả năng truy xuất trực tiếp tất các dòng tôm có hiệu quả tốt nhất của chúng tôi ở bất cứ nơi nào trên thế giới, và tiếp tục lựa chọn dựa trên các gia đình tôm bố mẹ tốt nhất trong khi đó tránh được giao phối cận huyết. Sử dụng thế mạnh độc nhất này, chúng tôi có thể dễ dàng xác định các sự kết hợp tốt nhất đối với mỗi môi trường của thị trường.

Blue Genetics có một hồ sơ theo dõi đã được chứng minh::

  • Acuacultura Mahr sử dụng tôm bố mẹ Blue Genetics đã sản xuất ổn định hơn 44 tấn tôm thẻ chân trắng trên mỗi hec-ta cho mỗi chu kỳ 100 ngày đạt được  12 gram mỗi tôm trong điều kiện mật độ cao (hơn 400 post mỗi mét vuông) tại một trang trại mô hình ở Mexico.
  • Blue Genetics sử dụng thẻ điện tử (PIT tags) như một cách để đánh dấu tất cả các cá thể được lựa chọn để kiểm soát tối ưu phương án giao phối.
  • Blue Genetics đã có thể đạt được ưu thế lai tạo sử dụng hai dòng di truyền Lai tạo giống là chức năng cải tiến của sinh học để đạt được chất lượng mong muốn trong con giống.

Với công nghệ lựa chọn độc nhất và chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện, chúng tôi đạt được sự tăng trưởng có hệ thống từ 10%-15% đối với ​​mỗi thế hệ trong điều kiện môi trường tương tự.

Nền tảng kinh nghiệm sâu rộng về chọn giống nhiều loài có sẵn của Công ty mẹ làm cho Blue Genetics dẫn đầu trong lĩnh vực đánh dấu gen di truyền hỗ trợ kỹ thuật chọn chọn.