Mexico

Sản xuất: Tại Mexico, chúng tôi có khả năng sản xuất 100.000 tôm bố mẹ trưởng thành và không giới hạn về số lượng tôm post và tôm post trưởng thành làm tôm bố mẹ.

Cơ sở sản xuất kinh doanh: Cơ sở của chúng tôi được đặt tại Vịnh La Paz, Baja California trong vùng an toàn sinh học cao với chất lượng nước cực kỳ tốt.

Đội ngũ: Chúng tôi có đội ngũ hoàn toàn chuyên nghiệp với kinh nghiệm sâu rộng về các chương trình chọn lọc gen và sản xuất.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.