Sứ mệnh của chúng tôi

Blue Genetics cam kết cung cấp cho các khách hàng và các đối tác của chúng những dòng tôm bố mẹ thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) cải tiến độc nhất, tăng trưởng nhanh, mức độ kháng bệnh cao, được truy xuất nguồn gốc đầy đủ và quản lý môi trường tối ưu nhất.

Bằng cách sử dụng những công nghệ hàng đầu, tinh thần làm việc theo nhóm đặc biệt và phân tích di truyền sáng tạo đặc biệt, Công ty sẽ trực tiếphoặc với các đối tác địa phương tạo ra  các trung tâm giống đẳng cấp thế giới áp dụng các nguyên tắc về tính nhất quán, độ tin cậy, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường.

Các sản phẩm cung cấp của chúng tôi là độc nhất bởi vì chúng tôi là công ty hàng đầu về quy mô công nghiệp sử dụng theo dõi ADN của tôm bố mẹ. Hệ thống theo dõi ADN tiên tiến kết hợp với một cơ sở dữ liệu công phu, chi tiết đã cho chúng tôi một mức độ vô song. Việc sử dụng của ADN cho phép chúng tôi theo dõi và chọn những con giống tốt nhất cho mục đích chọn giống. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi sản xuất các dòng khác nhau phù hợp với các điều kiện môi trường khác nhau hoặc/và yêu cầu của từng thị trường do đó chúng tôi có thể cung cấp các sản phẩm tốt nhất phù hợp với từng thị trường.